eesti keeles

In English

Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Olympic Entertainment Group AS on sotsiaalselt vastutustundlik Kontsern, mis seisab äri läbipaistvuse eest ning kõrgete eetiliste standardite eest, investeerib pidevalt oma äri arendusse, rakendab vajalikke meetmeid rahapesu takistamiseks, pakub oma klientidele turvalisi teenuseid ja keskkonda ning austab nende privaatsust. Kontsern tegutseb vaid riikide poolt kehtestatud seaduste raamides ja on alati olnud seadusandluse arendamise ja vajalike regulatsioonide kehtestamise üheks initsiaatoriks. Pidevas koostöös kohalike riigiasutustega üritame arendada mänguturgu vastavalt kõrgeimatele standartidele ja tagada meie klientidele kaitset koostöös antud valdkonna regulaatoritega. Kontsern panustab seltskonna heaolu suurendamisse pidevalt osaledes heategevusprogrammides ja toetades sporti, kultuuri, laste tervist ja heaolu. Lisaks investeerib Kontsern oma töötajatesse, toetades nende professionaalset ja sotsiaalset arengut.

Olympic Entertainment Group lähtub oma tegevuses neljast konterni põhiväärtusest:

Teeninduskirg

Vastutustunne

Meelelahutuslikkus

Tasuvus

Vastutustundliku ettevõttena oleme me osa ühiskonnast ning käitume sellele vastavalt kõigis oma ärivaldkondades. Osaleme regulaarselt heategevusprogrammides ja väärt ettevõtmistes ning toetame seeläbi ühiskondlikke algatusi, mis meie kõigi elukeskkonda paremaks muudavad. Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena suunab Olympic Entertainment Group iga-aastaselt heategevusse kindla osa oma eelarvest. Sponsorlussuundadeks on sport, kultuur ja sotsiaalvaldkond. Spordi puhul toetame tuntumaid ja armastatumaid spordialasid. Sotsiaalvaldkondade puhul eelistame lastega seotud projekte ning kultuurivaldkonna puhul lähtume üldjuhul ettevõtmise ulatuslikkusest.

Näiteid hea- ja sponsorlustegevusest ning toetustest:

Estonia

 • Estonian Basketball Association
 • Estonian Olympic Committee
 • FC Infonet MTÜ support
 • Spordiselts MTÜ
 • Estonian Paralympic Committee
 • Tallinn Jacht club MTÜ
 • Nõmme BSC MTÜ
 • Hockey club Narva Stars
 • Estonian Cultural Capital
 • Sports club ALL STARS
 • The Estonian National Culture Foundation
 • Estonian Football Association
Läti
 • Latvian Basketball Association
 • Society “ESI BRIVS” (be free from addictions)
 • Liepaja Diabetes Society
 • ‘’Gaudeamus” tournament support
 • Society ‘’ Ritentiņš” ( children playground)
 • Society " Jauniešu kustībai" (Support youth sports )
Leedu
 • Žalgiris Basketball team support
 • Klaipėda Amateur Basketball League support
 • Vapasport support
 • National Poker Club support
 • Lithuanian Chamber of Commerce,
 • Industry and Crafts
 • Mixed Martial Arts Support
 • Public institution "M.A.M.A. Entertainment"
 • Jonas Valančiūnas Support Foundation
 • Vilnius Sports Bridge Club
Slovakkia
 • HC Slovan Hockey Club support
 • Angels in Motion (HC Slovan Cheerleaders) support
 • HC Bratislava Hockey Club support
 • Ms HK Zilina hockey club support
 • HK Kosice hockey club support
 • FC Spartak Trnava football club support
 • Košičan roka 2017 charity evening support
 • Miss Fodomodella de Europe
 • (Slovakia) support
 • Miss Carat Tunning support
 • Aelegia Sport Club charity event support
Itaalia
 • Legnano Basket Knights team support
Malta
 • Marigold Foundation Malta

Olympic Entertainment Group kaasab aktiivselt ka oma töötajaid heategevusürituste läbiviimisel. Oleme käivitanud liikumise, mille käigus üritame ühiselt erinevaid heategusid ette võtta nagu näiteks veredoonorlus, ühised kingituste kogumised erinevatele abivajajatele. Siinjuures on just oluline, et töötajad panustavad oma aega ja energiat, mitte ei kogu ainult raha. Meie kogemus kinnitab, et rahast on olulisem just abivajajatele pühendatud ja nendega koosveedetud aeg.

Töötajate heaolu

Kontsern on välja töötanud oma töötajate jaoks täiendavate tasude süsteemi, mis innustab kollektiivi liikmeid andma endast pidevalt paremaid tulemusi. Igal aastal tehakse Kontsernis koolituskava, mis on koostatud vastavalt iga-aastastele arenguvestlusel välja tulnud vajadustele. Kontsernis ei eelistata naisi meestele ega vastupidi. Kontsernis tehakse pidevat tööd riskide ennetamiseks töökeskkonnas, samuti viiakse läbi töörahulolu-uuringuid, et parendada töötajate heaolu.